Website Edition.

De website « Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing » (hierna « de Website »), toegankelijk op het adres https://www.sanctuairedebeauraing.be/

wordt uitgegeven door de V.Z.W. Pro Maria (hierna « de Uitgever »), Ondernemingsnummer: 0402.582.563
met maatschappelijke zetel gelegen aan de Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing (België)
Telefoon: +32 (0)82.71.12.18
E-mail:  

Redactie van de website.

Publicatiedirecteur: Rochette Joël.
Contact:

Website Hosting.

De website wordt gehost door o2switch;

Siret: 510 909 807 00032
RCS Clermont Ferrand
SAS met een kapitaal van 100.000 €
Telefoon: +33444446040

Geregistreerde Telecomoperator ARCEP
09/2989 – AS50474

INPI-geregistreerd handelsmerk: 09 3 645 279
Alle visuele en tekstuele elementen van deze website zijn gedeponeerd bij INPI-Soleau.

Eerbiediging van intellectuele eigendom.

Alle merken, foto’s, teksten, opmerkingen, illustraties, bewegende of stilstaande beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computerapplicaties die kunnen worden gebruikt om de Website te laten functioneren, en meer in het algemeen alle elementen die worden gereproduceerd of gebruikt op de Website, zijn beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Ze zijn volledig eigendom van de Uitgever of zijn partners, tenzij anders vermeld. Elke reproductie, voorstelling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van geheel of een deel van deze elementen, inclusief computerapplicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de Uitgever geen stappen onderneemt zodra hij op de hoogte is van deze ongeautoriseerde gebruiken, betekent niet dat hij deze gebruiken accepteert of afziet van vervolging.

Alleen het gebruik voor privégebruik binnen een familiekring is toegestaan en elk ander gebruik vormt inbreuk op auteursrecht en/of naburige rechten, zoals bepaald in de Code van intellectuele eigendom.

Het overnemen van geheel of een deel van deze inhoud vereist voorafgaande toestemming van de Uitgever of de rechthebbende op deze inhoud.

Hyperlinks.

De Website kan hyperlinks bevatten die toegang geven tot andere websites die worden uitgegeven en beheerd door derden en niet door de Uitgever. De Uitgever kan niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld indien deze derde websites niet voldoen aan de wettelijke bepalingen.